Thông tin hàng giả, buôn lậu có thể được mua lên đến 200 triệu đồng

0
948

hang_gia2_3_Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 20/2016/QĐ-TTg hỗ trợ chi phí thực hiện công tác phòng chống hàng giả và buôn lậu. Theo đó, để tăng cường hiệu quả công tác phòng chống cũng như xử lý kịp thời nạn hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại… Nhà nước có thể mua tin (nếu có) với giá lên đến 200 triệu đồng. Cụ thể:

1 – Đối với vụ việc mà số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị dưới 5 tỷ đồng thì mức chi mua tin không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu (nếu có) và không quá 100 triệu đồng.

2 – Đối với vụ việc mà số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tài sản tịch thu có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên thì mức chi mua tin không quá 10% số tiền xử phạt và tiền bán tài sản tịch thu (nếu có) và không quá 200 triệu đồng.

3 – Trường hợp tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc chuyển giao thì chi phí mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% của số tiền xử phạt và giá trị tài sản tịch thu và tối đa không quá 100 triệu đồng.

Xem chi tiết tại Quyết định 20/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ 26/6/2016 TẠI ĐÂY.