ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

0
1042

Tại  các dự án Bất động sản hiện nay người mua nhà chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán nhà ở thương mại khá nhiều. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Một số Dự án, Chủ Đầu tư không cho phép chuyển nhượng hoặc hạn chế chuyển nhượng. Việc ngăn cản hoặc hạn chế này của Chủ đầu tư có hợp pháp? Liệu người mua nhà có toàn quyền chuyển nhượng hay phải có những điều kiện nhất định?

Để bảo đảm quyền và lợi ích của các bên, Chủ đầu tư, người mua cần nắm được những quy định dưới đây:

XEM THÊM…