TƯ VẤN LY HÔN

Ly hôn – chấm dứt quan hệ hôn nhân là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong những trườn hợp cụ thể ly hôn lại là giải pháp tốt nhất để giải phóng con người ra khỏi cuộc sống hôn nhân bất hạnh không còn tình yêu.

hon-nhan-do-vo-vi-chong-doi-di-tu-2

Ly hôn là vấn đề phức tạp vì không chỉ đơn thuần là chấm dứt mối quan hệ vợ – chồng mà còn liên quan đến tài sản, con cái…

Luật sư Vũ Như Hảo và các cộng sự am hiểu đời sống xã hội và có nhiều kinh nghiệm thực trong việc giải quyết các vụ việc ly hôn. Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ tối đa quyền lợi cho Quý khách qua những dịch vụ sau:

1.    Tư vấn về thủ tục ly hôn: Căn cứ ly hôn, hồ sơ ly hôn, thủ tục ly hôn tại tòa án.

2.    Tư vấn giải quyết các vấn đề về tài sản sau ly hôn.

•    Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

•    Xác định các khoản nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

•    Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn.

3.    Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con và cấp dưỡng sau ly hôn.

•    Xác định quyền nuôi con và các điều kiện nuôi con khi một bên đương sự có yêu cầu;

•    Xác định và yêu cầu cấp dưỡng đối với con sau khi ly hôn;

•    Quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn của bên không trực tiếp nuôi con.

4.    Cử Luật sư tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong những trường hợp xảy ra tranh chấp về tài sản và con cái khi ly hôn.

 

Divorce – ending marital relations is that no one wants. However, in the specific case, divorce is the best solution to liberate people from unhappy marriages and no longer love.

Divorce is a complex problem because not only ended the relationship between the husband and wife but also related to property, children

Lawyer Vu Nhu Hao and colleagues understand social life and have more experience in handling divorce cases. We are committed to consult, support and protect the maximum benefits for the customer through the following services:

Advice on divorce: base to the divorce, divorce records, divorce in court.

Consulting solve the problem of property after divorce.
Identify common property and separate property of husband and wife during marriage;
• Identify the common debt, private debt of husband and wife during marriage;
• Division of property the couple when divorce.

Advisory to solve issues related to child custody and alimony after divorce.
• Determine child custody and child conditions when a party is required;
• Identify
and request support for children after divorce;

• The right to visitation, custody of the child after divorce of  whom not directly taking care the child.

Assign lawyer involved to protect the rights and interests of customers in case of a dispute over property and children of divorce.