TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

congkhai-684ea

 

Win – Win là tiêu chí trong hợp đồng chúng tôi hướng tới khi tư vấn. Khi soạn thảo hợp đồng chúng tôi không chỉ hướng tới sự chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và tập quán thương mại mà còn hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đến với chúng tôi, các bạn sẽ giảm thiểu được những rủi ro hợp đồng như tranh chấp do hợp đồng lỏng lẻo; những cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng bị vô hiệu do trái pháp luật, …

Điều tuyệt vời ở đây là bạn có thể ký hợp đồng mà không bao giờ phải sử dụng đến hợp đồng vì các yếu tố rủi ro, tranh chấp đều được chúng tôi dự liệu.

Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự thực hiện các công việc cụ thể sau khi tư vấn, soạn thảo hợp đồng:

 • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu để doanh nghiệp sử dụng thường xuyên và lâu dài phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và đúng pháp luật;
 • Tư vấn về các điều khoản hợp đồng bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ lường trước các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức, phương thức ký kết;
 • Tư vấn lựa chọn Luật, biện pháp và Cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng do khách hàng phác thảo, soạn sẵn;
 • Tư vấn hoặc/và trực tiếp soạn thảo các văn bản tiền hợp đồng như: Biên bản thỏa thuận, văn bản nghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc…;
 • Soạn thảo các hợp đồng dân sự như: Hợp đồng đặt cọc, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hợp đồng mua bán, tặng cho…
 • Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như: Hợp đồng tổng thầu, Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng liên danh, Hợp đồng thuê nhân công, máy móc, Hợp đồng giao khoán…;
 • Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực thương mại như: Hợp đồng mua bán hàng hoá, Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu, Hợp đồng ngoại thương, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng ký gửi hàng hoá…;
 • Soạn thảo các Hợp đồng về chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng / chuyển giao đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng / chuyển giao bản quyền…;
 • Soạn thảo các Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng vay vốn, tài trợ tín dụng, bảo lãnh tín dụng…;
 • Tư vấn hoặc/và trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng, đàm phán, tố tụng Toà án & Trọng tài;

Ngoài ra, Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo & Cộng sự còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ lập hồ sơ pháp lý bao gồm:

 • Dự án đầu tư, Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tư;
 • Hồ sơ mua bán tài sản, Hồ sơ mua bán Doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án;
 • Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu; Hồ sơ đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp; Hồ sơ đăng ký Sáng chế;

Hồ sơ vay vốn, Hồ sơ góp vốn kinh doanh; Hồ sơ thế chấp và các hồ sơ pháp lý khác…

LEGAL ADVICE ON CONTRACTSIn drafting contracts, we look to close the contract in accordance with the regulations of law and commercial practice, and also to promote the harmony of interests between the parties. In this way, we aim to promote the continuing cooperation and business partnership between both parties. Using our legal services, you can minimize contract risks with our broad experience in writing precise contract provisions that will uphold the expected commitments and agreements. Our years of experience ensure that we have anticipated the factors that will minimize risk for you and your business interests.

The great thing is that you can sign a contract but never use it because we predicted all risks and disputes.

Vu Nhu Hao & Associates Lawyer Office carries out the following works:

 • Consulting and drafting sample contract, which is suitable with your field and lawful so you can use it frequently in a long time.
 • Consulting about the close and complete terms, predicting situations in the progress of agreement.
 • Consulting to choose the form and method of signing.
 • Consulting to choose law, measure and organ to settle disputes.
 • Examinating and editing your draft.
 • Consulting or directly drafting pre-contracts such as memorandum, agreement, principles contract…
 • Drafting common civil contracts: Deposit contract, Guaranty contract, Pledge of property contract, Mortgage of property contract, Agreement on Assignment of land use right/ house ownership, Sale and Purchase Contract, Contract for Donation…
 • Drafting basic contracts in build: Agreement on General Contractors, Construction Contract, Partnership Contract, Agreement on hiring labour and machinery…
 • Drafting contracts in commerce: Sale and Purchase Contract, Entrusted Export Contract, Foreign Trade Contract, Agency Contract, Consignment Contract…
 • Drafting contracts on technique assignment, object assignment/transfer of intellectual property, assignment/transfer of copyright…
 • Drafting Insurance Contract, Contract on loan/ financing credit/ credit guaranty…
 • Consulting or directly settle disputes by negotiation, court, arbitration center.
 • Moreover, Vu Nhu Hao & Associates Lawyer Office provides legal dossier service for you:
 • Investment project, Application for Investment Certificate;
 • Dossier for Property sale and purchase/ Bussiness sale and purchase/ Assignment of Project;
 • Dossier for establishing business/ mark registration/ industrial design registration/ Invention registration;
 • Dossier for loan/ capital contribution in business/ Mortgage and other legal dossier…