LUẬT SƯ RIÊNG / YOUR LAWYER

Đối với các nước phát triển, Luật sư riêng là một dịch vụ phổ biến. Hầu hết các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp thường có một Luật sư riêng để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình cũng như phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý. Đối với Việt Nam đây là một dịch vụ pháp lý khá mới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kéo theo các mối quan hệ pháp lý ngày càng phức tạp thì việc sử dụng Luật sư riêng ở Việt Nam là một xu hướng tất yếu. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp nên lựa chọn cho mình một Luật sư riêng ngay từ bây giờ để được tư vấn pháp lý thương xuyên, phòng ngừa rủi ro và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp càng sớm càng tốt.

Luat su vu nhu hao

Khi có luật sư riêng, Quý vị sẽ: Tự tin trước đối tác; yên tâm khi đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng; Vững vàng khi xử lý công việc; Vui vẻ trong trong cuộc sống hàng ngày…vị thế của quý vị sẽ được nâng cao trong xã hội. Quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm khi những rủi ro pháp lý được phòng ngừa.

Văn phòng Luật sư Vũ Như Hảo và Cộng sự là Văn phòng Luật sư tại Nha Trang, Khánh Hòa tiên phong trong việc thực hiện dịch vụ Luật sư riêng cho cá nhân/doanh nghiệp. Dịch vụ Luật sư riêng tại Nha Trang sẽ đáp ứng những nhu cầu sau:

A – Các công việc liên quan đến hợp đồng thương mại, dân sự:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.

2. Tham gia các cuộc họp, đàm phán thương thảo hợp tác cùng Bên A với các đối tác trong và ngoài nước.

3. Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng;

4. Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật tránh những trường hợp hợp đồng bị vô hiệu hoặc/và bị các rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng;

5. Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

B – Các công việc liên quan đến quản trị nội bộ của công ty:

1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ Công ty (vốn góp, kiểm soát, quản trị nội bộ, chức năng quyền hạn);

2. Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến cổ đông/thành viên, đối tác hợp tác đầu tư, và các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp;

3. Tư vấn và thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến báo cáo thường niên, công bố thông tin và các nghĩa vụ khác của công ty với các cơ quan chức năng.

4. Tư vấn và tổ chức các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên thường niên, bất thường.

5. Soạn thảo các biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị, nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên, biên bản và quyết định của HĐQT…

6. Xin phép, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

C – Các công việc liên quan đến quan hệ lao động:

1. Tư vấn về quản lý doanh nghiệp (quản trị nhân sự, xây dựng mô tả công việc, xây dựng cơ cấu tổ chức, lương, thưởng, kỷ luật lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động, đối thoại, thương lượng tập thể…);

2. Đại diện Người sử dụng lao động giải thích các chính sách của công ty, các quy định pháp luật của Nhà nước…

3. Đại diện Người sử dụng lao động để giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có).

D – Các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính, văn bản, giấy tờ:

1. Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ Doanh nghiệp soạn thảo công văn và các tài liệu giao dịch.

2. Hỗ trợ Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung, soạn thảo các văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý.

3. Làm đầu mối thực hiện các giao dịch của công ty tại Nha Trang.

E – Các công việc pháp lý bổ trợ khác:

1. Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu của Doanh nghiệp;

2. Tóm tắt nội dung chính và cung cấp các văn bản luật mới ngay khi văn bản pháp luật được ban hành qua email, fax, thư tín (thực hiện hàng tuần);

3. Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của Doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

4. Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

5. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý cho cá nhân các lãnh đạo chủ chốt.

Ngoài ra, khi có Luật sư riêng, Quý Doanh nghiệp còn nhận được những giá trị sau:

Quý Doanh nghiệp sẽ hoàn toàn yên tâm bởi chúng tôi cam kết kiểm soát tính pháp lý cho toàn bộ những vấn đề của Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tạo cho Doanh nghiệp một hành lang an toàn về mặt luật pháp, phòng ngừa những rủi ro pháp lý.
Quý Doanh nghiệp sẽ không còn câu hỏi liệu mình đã làm đúng pháp luật hay chưa và do vậy lãnh đạo của Doanh nghiệp có thể toàn tâm toàn ý trong việc tìm kiếm, khai thác cơ hội kinh doanh, khai triển những ý tưởng kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0914 086 292

Email: LawyerVuNhuHao@Gmail.com

Skype: vu.nhu.hao

Yahoo Messenger: hao_vunhu@yahoo.com

Private Lawyer for Individuals and enterprises

In developed countries, it is common to use private lawyers to protect individual rights and interests, and to avoid legal risks in both the civil and business realm. In contrast, this is a new concept in Vietnam. However, with the rapid development of the economy, there are now increasingly complex legal relationships so the use of private lawyers in Vietnam is an indispensable trend. We highly recommend individuals, families, and business enterprises to engage in private lawyer services to be advised on how to best protect legal rights, avoid legal risks, and take advantage of the burgeoning economic opportunities in Vietnam.

This is a relatively new legal service in Vietnam. By engaging our private lawyer services, you will have a strong sense of confidence and security throughout the crucial process of contract negotiation and throughout the many aspects of your daily life that can be better protected by preventing legal risks. By using this service package, you will be regularly advised by an attorney with reasonable and affordable attorney fees.
Vu Nhu Hao & Associates Lawyer Office is a pioneer of providing Private Lawyer for Business service in Khanh Hoa. This service will give you a lot of benefits following:
• WORKS RELATED TO COMMERCIAL/ CIVIL CONTRACT
– Consulting about Vietnam’s regulations on contract; giving legal solutions as well as practices when you negotiate agreement with your partners.
– Participating in meeting, negotiation with your Vietnamese and foreign partners to support your company.
– Researching related documents; collecting information on the contract’s parties in concrete situation on request; giving effect solutions for drafting and signing agreement.
– Substantively examining draft contract to prevent you from the risks of contract such as disputes, agreement invalidated by illegal…
– Drafting contract on the basis of your request, the rule of law and balanced benefit of each party.
• WORKS RELATED HUMAN RESOURCES
– Consulting about organization of company (equities, management, function, power)
– Consulting about problems related shareholders, co-operated investment partners and other problems on your request.
– Consulting and implementing works related annual report, proclaiming information and other obligations to state agencies.
– Consulting and organizing Annual General Meeting or
– Drafting Minutes of General Meeting/Board of Management Meeting, Statement of General Meeting…
– Applying for business license, editing business license.
• WORKS RELATED LABOUR
– Consulting about management (personnel management, job description, structure, salary, bonus, labor discipline, labor regulations, dialogue, collective bargain…)
– Representing you to explain policies of company and the rule of law.
– Representing you to settle labor disputes.
• WORKS RELATED ADMINISTRATIVE PROCEDURES
– Examining the legality of dossiers drafted by company or supporting you to draft it.
– Supporting you to amend, supplement and draft documents as well as legal dossiers.
– Being a wholesale organization to implement your deal in Nha Trang.
• OTHER LEGAL SERVICES
– Providing legal documents on your request.
– Summarizing and providing latest documents through mail, fax (every week).
– Consulting and answering your questions about legal problems related business activity.
– Providing latest news related or affected your business activity.
– Consulting and implementing legal procedures for leaders.
Moreover, having a private lawyer giving you an advantage:
– Being self-assured and steady when you negotiate, sign any contract; Enhancing your social status.
– We commit to control all of your company’s legal problems. We make a legal framework for your company, prevent you from legal risks.
– You don’t have to wonder it’s illegal or legal. You could concentrate on business ideas, taking opportunities to develop.