NGƯỜI ĐỦ 14 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 16 TUỔI CÓ THỂ BỊ TRUY TỐ NẾU PHẠM VÀO 1 TRONG 29 TỘI DANH

0
1309

vi thanh nienNhằm khắc phục những hạn chế trong khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định “Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng” ở tất cả các nhóm tội, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi theo hướng giới hạn phạm vi trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ ở 4 nhóm tội, đó là: các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người; các tội xâm phạm sở hữu; các tội phạm về ma túy và các tội xâm phạm an toàn công cộng, với 29 tội danh được quy định, cụ thể là:

– Tội giết người (Điều 123), tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134), tội hiếp dâm (Điều 141), tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142), tội cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi (Điều 144), tội cướp tài sản (Điều 168), tội bắt cóc nhằm nhiếm đoạt tài sản (Điều 169).

– Về tội phạm rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây:

Tội cưỡng dâm (Điều 143); tội mua bán người (Điều 150); tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151); tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170); tội cướp giật tài sản (Điều 171); tội trộm cắp tài sản (Điều 173); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178); tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 248); tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 249); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); tội chiếm đoạt chất ma túy (Điều 252); tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 265); tội đua xe trái phép (Điều 266); tội sản xuất, mua bán công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật (Điều 285); tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (Điều 286); tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác (Điều 289); tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản (Điều 290); tội khủng bố (Điều 299); tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 303); tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304).

Nguồn: Kiemsat.vn

Lưu