Ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

0
1998

vu_truongTrước đây, các ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự được quy định ở một số văn bản khác nhau như Nghị định 52/2008/NĐ-CP và nghị định 72/2009/NĐ-CP… Không chỉ nằm “rải rác” ở các văn bản khác nhau mà phạm vi, đối tượng điều chỉnh khá rộng. Ví dụ như ngành nghề kinh doanh lưu trú vừa áp dụng cho cả doanh nghiệp vừa áp dụng cho cả cá nhân, hộ kinh doanh.

Thực trạng này vừa gây khó khăn cho người dân vừa không thực sự hợp lý. Để khắc phục những vướng mắc và thống nhất quản lý, vừa qua Chính Phủ đã ban hành nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Chúng tôi xin tóm tắt những nội dung chính cũng như có văn bản để bạn đọc có thể Download TẠI ĐÂY.

Lưu