TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

0
1021
 • Bạn có muốn doanh nghiệp của mình tránh được những rủi ro pháp lý?
 • Bạn có muốn áp dụng luật một cách có lợi nhất vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình?
 • Bạn có muốn quyền và lợi ích của doanh nghiệp mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất?
 • Bạn có muốn bỏ ra chi phí thấp nhất để đạt được những mục tiêu trên?

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên sẽ giúp bạn:

 • Tư vấn và giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp, xây dựng phát triển và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
 • Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
 • Tham gia với tư cách là Luật sư tư vấn của doanh nghiệp trong việc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
 • Cung cấp một phần mềm tra cứu văn bản pháp luật. Với phần mềm này bạn có thể tra cứu văn bản pháp luật nhanh chóng. Đặc biệt khi tra cứu một văn bản, phần mềm sẽ đưa ra cho bạn những văn bản liên quan đến văn bản bạn đang tìm kiếm. Phần mềm luôn được cập nhật nên bạn luôn có được những văn bản pháp luật mới nhất ngay khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Cung cấp danh mục văn bản luật mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp định kỳ (tuần, tháng) qua email, fax, thư tín;
 • Ưu đãi giảm 30% giá trị Hợp đồng khi hai bên ký các hợp đồng dịch vụ pháp lý cho các công việc cần triển khai ngoài phạm vi của Hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên.

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát tính pháp lý cho toàn bộ những vấn đề của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tạo cho doanh nghiệp một hành lang an toàn về mặt luật pháp.

Bạn sẽ không còn câu hỏi liệu mình đã làm đúng chưa và do vậy bạn có thể toàn tâm toàn ý trong việc tìm kiếm, khai thác cơ hội kinh doanh, khai triển những ý tưởng kinh doanh. Với một số ưu đãi mà chúng tôi dành cho đối tượng là khách hàng thường xuyên, chắc chắn rằng việc sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên là lựa chọn hết sức đúng đắn của bạn.

LEGAL ADVISORY SERVICES

We can take care of your legal business needs, including assessing the legal business risks and devising a legal strategy that will be most beneficial to your business. We advise on the best ways to protect your business interests and legal rights, and ways to reduce spending costs while remaining above target. For all your business legal needs, our services will be individually tailored to develop a successful business plan. We offer a variety of legal advisory services, including:

 • Advice regarding legal matters related to company business activities and internal organization of the company
 • Advice regarding business management, construction, and development
 • Advice regarding protection of intellectual property rights
 • Advice regarding the regulations of Vietnamese contract law and devising practical legal solutions throughout the contract negotiation process with business partners—taking care of contract negotiation from contract drafting and signing to contract performance
 • Providing the latest updates regarding changes in regulations that are related to legal business issues that may impact business operation
 • Reviewing the legality of documents prepared by the company and providing support in drafting business contracts and transaction documents
 • Providing software for searching legal documents, enabling quick and efficient search of key legal documents as well as related documents. The software is updated regularly, ensuring up-to-date legal documents as soon as the appropriate authorities issue them.