NHỮNG QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN BẠN NÊN BIẾT!

0
15953

Hiện nay có khoảng 225 đạo luật (Bộ luật và luật) đang có hiệu lực thi hành tại Việt Nam. Trong mỗi đạo luật đều ghi nhận và mở rộng các quyền khác nhau của công dân. Nếu bạn được hỏi một công dân có tất cả bao nhiêu quyền? Đây là một câu hỏi khó có câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền công dân của chính mình và người thân, bạn hãy nhớ 24 Quyền cơ bản của công dân sau đây bởi nó gắn liền với cuộc sống của bạn. Hãy đọc kỹ và nhớ lên tiếng yêu cầu pháp luật bảo vệ khi những quyền công dân này của bạn bị xâm phạm.

1. Quyền sống của con người;

2. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể;

3. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình;quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình; quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác;

4. Quyền có nơi ở hợp pháp của công dân và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của mọi người;

5. Quyền tự do đi lại và cư trú;

6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;

7. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình;

8. Quyền bình đẳng giới;

9. Quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân;

10. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân;

11. Quyền biểu quyết của công dân khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân;

12. Quyền khiếu nại, tố cáo của mọi người;

13. Quyền suy đoán vô tội và được xét xử công bằng; quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự;

14. Quyền sở hữu và quyền thừa kế của mọi người;

15. Quyền tự do kinh doanh của mọi người;

16. Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc, được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi của công dân;

17. Quyền kết hôn, ly hôn;

18. Quyền của trẻ em, của thanh niên, người cao tuổi;

19. Quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mọi người;

20. Quyền học tập của công dân;

21. Quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó của mọi người;

22. Quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa của mọi người;

23. Quyền xác định dân tộc, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của giao tiếp của công dân;

24. Quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi người.