Nhà đang cho thuê có được thế chấp?

0
965

Anh Lê Thanh Trang (Nha Trang, Khánh Hòa) hỏi: Tôi có căn nhà 240m2 tại Nha Trang, nhà đất đã được UBND thành phố Nha Trang cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hiện nay căn nhà trên chúng tôi không ở mà cho người khác thuê để kinh doanh. Hiện nay tôi đang cần tiền để đầu tư một dự án tại Nha Trang nên cần thế chấp nhà đất này và căn nhà này đã được người thuê nhà đầu tư, xây dựng, sửa chữa thêm. Xin hỏi theo quy định của pháp luật hiện nay thì tôi có được thế chấp căn nhà đang cho thuê đó không?

The-chap

Luật sư Vũ Như Hảo trả lời: Theo quy định tại Điều 345 Bộ Luật dân sự 2005 về việc thế chấp tài sản đang cho thuê như sau: “Tài sản đang cho thuê cũng có thể được dùng để thế chấp. Hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản thuộc tài sản thế chấp, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Tại khoản 1 Điều 146 Luật nhà ở 2014 quy định về việc thế chấp nhà ở đang cho thuê như sau: “1. Chủ sở hữu nhà ở có quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở”.

Như vậy, theo quy định nêu trên anh có quyền thế chấp căn nhà đang cho thuê đó nhưng phải thông báo cho bên thuê biết trước, bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà.

Ngoài ra, do tài sản trên đất đã được người thuê xây dựng, sửa chữa nên anh cũng cần phải thông báo cho Ngân hàng biết để họ không định giá cũng như đưa tài sản này vào làm tài sản thế chấp.