Lương làm căn cứ tính BHXH

0
1078

luong-huu
Công văn 1379/BHXH-BT hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam có nội dung đề cập đến tiền lương làm căn cứ tính BHXH. Theo đó:

1 – Tiền lương làm căn cứ truy thu là tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động theo quy định của pháp luật tương ứng thời gian truy thu, tiền lương này được ghi trong sổ BHXH của người lao động.

2 – Tỷ lệ truy thu được tính bằng tỷ lệ (%) tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từng thời kỳ do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, Công văn 1379/BHXH-BT còn hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng khác gồm:

1 – Phương thức tính lãi, công thức tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2 – Các trường hợp truy thu, công thức tính lãi truy thu BHXH, BHYT, BHTN.

3 – Các vấn đề về thu BHXH tự nguyện thực hiện theo quy định của Luật BHXH, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH và Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam.

XEM TOÀN VĂN CÔNG VĂN TẠI ĐÂY