TƯ VẤN THỪA KẾ VÀ LẬP DI CHÚC

0
1091

Tranh chấp về thừa kế là tranh chấp chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án dân sự làm mâu thuẫn và chia rẽ tình cảm gia đình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp này là do đa phần người dân chưa quan tâm nhiều về lợi ích của của việc lập di chúc.

2010.12.28.09.39.58c_dichuc_1193758298

Với kinh nghiệm thực tiễn chúng tôi khuyến nghị mọi người nên lập thừa kế, phân chia di sản thông qua hình thức lập di chúc càng sớm càng tốt. Việc lập di chúc là một nét văn minh trong một xã hội hiện đại nhằm hạn chế được những rủi ro trong việc phân chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà người được thừa kế gặp phải trong quá trình phân chia di sản thừa kế.

Chúng tôi cam kết tư vấn một cách đầy đủ nhất về thừa kế, di chúc, như:

–   Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế như: Người nhận thừa kế; Di sản thừa kế; Thời điểm, Địa điểm mở thừa kế; Người quản lý di sản thừa kế; Nghĩa vụ của người nhận thừa kế khi người để lại thừa kế chưa thực hiện xong nghĩa vụ với bên thứ ba; Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế …;

–    Tư vấn về thừa kế theo di chúc, lập di chúc: Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; Nội dung di chúc; Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản; Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;

–     Tư vấn thừa kế theo pháp luật: Tư vấn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật khi người để lại di sản không lập di chúc; Xác định người thừa kế theo pháp luật; Tư vấn về thừa kế thế vị (nếu có); Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế; Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác …

–     Tư vấn, đại diện phân chia di sản thừa kế.

–     Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dich vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các luật sư tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ:

– Điện thoại: 0914 086 292 

– Email:   LawyerVuNhuHao@Gmail.com

 

LEGAL ADVICE ON INHERITANCE AND WRITING LEGALLY BINDING WILLS

Inheritance disputes make up a high proportion of disputes in civil cases, dividing families and causing conflicting emotions. These disputes are caused in part by the general indifference towards the interests of the testator. Through experience, we strongly recommend that testators write the testament and divide the estate as soon as possible. Creating a will allows the testator to limit the risks of dividing the estate by limiting the legal problems that heirs may encounter in the division of the inheritance. We are committed to full consultation on inheritance and wills, including:

  • Consultation on the laws of inheritance, such as management of the inheritance and the heir’s obligation when the testator has not fulfilled obligations with third parties
  • Advice oninheritanceby will and making the testament: Consultation regarding various types of testaments andhow to create a legally binding testament.Counseling regarding division of property and assets for each heir, including amendment, supplement, replacement, or cancellation of the testament. Consultation regarding procedures to deposit the will.
  • Advice on the case of inheritance in the absence of a will, including the determination of heirs, inheritance replacement, inheritance in regards to adopted children and adoptive parents, stepchildren and stepparents, children of divorced and remarried parents
  • Legal representation of the settlement of disputes related to inheritance.