Bị phạt tiền nếu không sang tên giấy chứng nhận QSDĐ

0
1121

Trong thực tế chuyển nhượng bất động sản, nhiều tường hợp sau khi ký và công chứng hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho, người nhận chuyển nhượng/nhận tặng cho không đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai theo quy định. Lý do là do người nhận chuyển nhượng cho rằng khi hợp đồng chuyển nhượng được công chứng thì họ đã là chủ sở hữu hợp pháp mà không biết việc không đăng ký biến động sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp không đăng ký biến động bị phạt tiền như sau:

– Tại khu vực nông thôn:

+ Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động.

+ Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn mà không thực hiện đăng ký biến động.

– Tại khu vực đô thị: Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn.

Ngoài việc bị phạt tiền như trên thì buộc người đang sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo đúng quy định.

Vậy ai bị phạt tiền?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, trường hợp chuyển nhượng, tặng cho nhà đất mà không đăng ký biến động thì người bị xử phạt là bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (người con bị xử lý vi phạm hành chính).

Như vậy, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải đăng ký biến động, đây là nghĩa vụ phải thực hiện và được bảo đảm bằng chế tài là xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Lưu ý: Vấn đề xử lý vi phạm hành chính chỉ đặt ra khi có hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho được công chứng hoặc chứng thực, vì khi đó mới tồn tại sự kiện biến động là chuyển nhượng, tặng cho.

Luật sư Nha Trang

Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here